VECTORVEST INDICATOREN UITGELEGD

Korte uitleg van alle indicatoren van VectorVest

VST (VST-Vector): De ‘VST’ is de belangrijkste indicator voor het rangschikken van alle aandelen in de VectorVest-database. VST is de wortel van de gewogen som van het kwadraat van ‘RS’, ‘RT’ en ‘RV’. Aandelen met de hoogste ‘VST-ratings’, hebben de beste combinaties van ‘Value, ‘Safety’ en ‘Timing’. Dit zijn aandelen met een bovengemiddelde en langere termijn kapitaalgroei. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen die veilig zijn en waarvan de koers nog gaat stijgen.

RS (Relative Safety): ‘RS’ is een belangrijke indicator van het risico van een aandeel. Voor het berekenen van de ‘RS’ worden de consistentie en de voorspelbaarheid van de financiële prestaties van een bedrijf geanalyseerd. In de analyse worden ook de schulden in relatie tot het eigen vermogen, omzetten en de volatiliteit van de koers meegewogen. Een aandeel met een ‘RS-rating’ groter dan 1.00 is veiliger en beter voorspelbaar, dan een gemiddeld aandeel in onze database. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen van bedrijven met een betrouwbare, voorspelbare financiële ‘performance’.

RT (Relative Timing): Een snelle, slimme en accurate manier om de trend van een aandeel te bepalen is de ‘RT’. De ‘RT’ wordt berekend door het analyseren van de richting, omvang, dynamiek en de koersbeweging van een aandeel op dag-, week-, kwartaal- en jaarbasis. Als een aandeel een sterke trend laat zien, is de verwachting dat deze trend op korte termijn doorzet. Wanneer een trend niet doorzet, graviteert de ‘RT’ naar 1.00. De ‘RT’ van een aandeel reageert snel op pieken en dalen, waardoor veranderingen ook snel inzichtelijk worden gemaakt. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen met een ‘RT-rating’ hoger dan 1.00.

RV (Relative Value): ‘RV’ geeft een indicatie van een potentiële, langere termijn koersstijging. De ‘RV-indicator’ is verreweg superieur aan de simpele vergelijking van de ‘Price’ en Value. De ‘RV’ wordt namelijk berekend door een analyse te maken van de verwachte koersstijging voor de komende drie jaar, de rentevoet van bedrijfsobligaties met een Bedrijfsobligaties met een ‘AAA-rating’. en de verwachte risico’s. ‘RV’ laat op een eenvoudige manier zien of u bij een hoge groei, hoge aandelen moet kopen. Of bij een lage groei, juist lage aandelen. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen met een ‘RV-rating’ boven 1.00.

Value: ‘Value’ meet de huidige waarde van een aandeel. De ‘Value’ van een aandeel wordt berekend door de parameters: verwachte winst per aandeel, verwachte winstgroei, winstgevendheid van het bedrijf, rente en het inflatiepercentage. ‘Value’ van een aandeel neemt toe als de winst, winstgroei en de winstgevendheid toenemen en de rente en het inflatiepercentage dalen. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van ondergewaardeerde aandelen. Op een zeker moment zal de waarde en prijs van een aandeel altijd convergeren.

Recommendation (REC): VectorVest geeft aanbevelingen voor ‘Buy’, ‘Sell’ en ‘Hold’. De ‘REC-indicator’ laat het cumulatieve effect zien van al onze (samenwerkende) parameters. Deze parameters zijn ontwikkeld om u te helpen om op een veilige manier ondergewaardeerde aandelen te kopen, die nog in prijs stijgen. De ‘REC-indicator’ is ook een handig hulpmiddel om te voorkomen dat u riskante, overgewaardeerde aandelen koopt, die nog in prijs dalen. VectorVest adviseert beleggers om aandelen te kopen met een hoge ‘VST-Vector en aandelen met een koopaanbeveling in stijgende markten.

Stopprijs: ‘Stop’ geeft aan wanneer u een ‘long’ positie moet verkopen of een ‘short’ positie moet sluiten. Een ‘Stop’ van een aandeel wordt berekend door middel van een 13-weeks voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen. Er vindt een finetuning plaats op basis van de fundamentele factoren van het aandeel. Aandelen met een hoge ‘RV’, hoge ‘RS’, hebben lage ‘Stops’. Aandelen met een lage ‘RV’ en ‘RS’ hebben hogere ‘Stops’. In het VectorVest-systeem, krijgt een aandeel een ‘B’ of een ‘H’ aanbeveling, als de prijs boven het ‘Stop-niveau’ ligt. Aandelen krijgen een ‘S’ aanbeveling, als de prijs onder het ‘Stop-niveau’ is gezakt.

GRT (Earnings Growth Rate): ‘GRT’ laat de vooruitzichten van een bedrijf zien voor de komende drie jaren. De ‘GRT’ toont de verwachte groei in procenten per jaar. De ‘GRT’ wordt berekend op basis van historische, actuele en toekomstige winstgegevens. Iedere week vindt een update plaats van de ‘GRT’ van elk aandeel. De ‘GRT’ voorspelt vaak de toekomstige koerstrend van een aandeel. Als de ‘GRT-trend’ van een aandeel omhoog gaat, stijgt zeer waarschijnlijk ook de prijs van dit aandeel.En vice versa. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen waarvan de stijging van de ‘GRT’ groter is dan de som van de huidige inflatie- en rentevoet, die wij wekelijks communiceren in het ‘investment climate report’.
EPS (Earnings per Share):‘EPS’ geeft een indicatie van de verwachte winst per aandeel gedurende 12 maanden. VectorVest stelt deze verwachting vast op basis van recente winstcijfers en de traditionele fiscale- en jaarlijkse winstvooruitzichten.
P/E (Price to Earnings Ratio): De ‘P/E’ is een populaire maatstaf om de waarde van een aandeel te bepalen. Deze indicator laat zien hoeveel euro’s u nodig heeft, om een euro winst te maken.  Of deze ratio hoog of laag is, hangt van uw referentiekader af. De gemiddelde ‘P/E’ van alle aandelen in de database van VectorVest is 24,84. De ‘P/E’ wordt dagelijks berekend met de formule: ‘P/E = Price/EPS’.

EY (Earnings Yield): ‘EY’ laat de verdiensten per aandeel zien, door een percentage van de prijs te tonen. ‘EY’ verhoudt zich tot P/E door de formule ‘EY = 100/(P/E)’. Het kan gebruikt worden in plaats van P/E als maatstaf van de waarde. De ‘EY’ is zeer accuraat. De parameter kan namelijk negatieve winsten laten zien. Dit is het huidig gemiddelde van alle aandelen in de database van VectorVest. ‘EY’ is gelijk aan ‘100 x EPS/Price’.

GPE (Growth to P/E Ratio): ‘GPE’ is een andere populaire maatstaf voor het bepalen van de waarde van een aandeel. Het vergelijkt de winstgroei met de ‘P/E-ratio’. In het algemeen wordt aangenomen dat aandelen met een hoge groei, een hoge ‘P/E-ratio’ rechtvaardigen. Aangenomen wordt dat een aandeel ondergewaardeerd is, als de ‘GPE’ hoger is dan 1.00. Een aandeel is overgewaardeerd als de ‘GPE’ lager is dan 1.00. Helaas gaat deze vuistregel voorbij aan de effecten van rentekoersen op de ‘PE-ratio’. Een ‘GPE-ratio’ van 1.00 is alleen valide als de rente gelijk is aan 10%.

DIV (Dividend): VectorVest rapporteert op jaarbasis over koersdividenden. In haar rapport baseert VectorVest zich op gegevens van de meest recente betalingen. Speciale uitkeringen, eenmalige betalingen, dividenden uit aandelen worden niet in deze rapportages opgenomen.

banner

DY (Dividend Yield): ‘DY’ toont het dividend per aandeel als een percentage van de koers.  ‘DY’ is gelijk aan ‘100 x (DIV/Price)’. Het is zinvol om ‘DY’ te vergelijken met ‘EY’. Als ‘DY’ niet significant lager is dan ‘EY’, is de betaling van het dividend mogelijk in gevaar.

DS (Dividend Safety): De ‘DS’ laat zien hoe groot de kans is dat een reguliere koersdividend wel of niet wordt uitbetaald bij een huidige of toekomstige hogere koers. Aandelen met een ‘DS’ boven de 75, hebben een ‘RS’ van ruim boven de 1.00 en een ‘EY’ die veel hoger ligt dan de ‘DY’.

DG (Dividend Growth Rate): ‘DG’ is een subtiele, maar belangrijke indicator van de financiële performance van een bedrijf. Het geeft ook inzicht in de winstverwachtingen van het bestuur van een bedrijf.

YSG (YSG-Vector): ‘YSG’ is een indicator die ‘DY’, ‘DS’ en ‘DG’ combineert. Van deze waardes maakt ‘YSG’ een enkelvoudige berekening. Hierdoor is het mogelijk om direct een vergelijking te maken van alle dividendaandelen in de database. Aandelen met de hoogste ‘YSG-waarde’ hebben de beste combinatie van ‘DY’, ‘Safety’ en groei. Deze aandelen hebben een lage waarde, maar langere termijn groeimogelijkheden Gemiddeld

AvgVol:‘AvgVol’ is het door VectorVest over 50 dagen berekende gemiddelde van het dagelijks volume.

%Vol: ‘%Vol’ laat de verandering in percentages zien van de actuele handel in volumes in vergelijking met de ‘AvgVol. %Vol is gelijk aan (Volume-AvgVol/AvgVol)*100.

CI (Comfort Index):‘CI’ is een indicator die laat zien hoe goed een aandeel, ernstige en/of langdurige koersdalingen kan doorstaan. Het verschil tussen ‘CI’ en ‘RS’ is groot . ‘CI’ is alleen gebaseerd op de langere termijn koershistorie van een aandeel. VectorVest geeft de voorkeur aan het kopen van aandelen met een hoge ‘CI-waarde’.

Sales Growth: ‘Sales Growth’ is de groei van van de verkoop, uitgedrukt in een percentage van de laatste 12 maanden. De ‘Sales Growth-gegevens’ van aandelen worden wekelijks ververst. Het is verstandig om de ‘Sales Growth’ en de ‘Earnings Growth’ met elkaar te vergelijken, zodat u inzicht krijgt in hoe een bedrijf opereert.

Sales Per Share (SPS):  De ‘SPS’ kan gebruikt worden als waarderingsmaatstaf om aandelen te vergelijken binnen een specifieke bedrijfstak.

Price to Sales Ratio (P/S):  TDeze ratio wordt ook gebruikt als waarderingsmaatstaf. Voor het berekenen van de ‘P/S’ is het handig om aandelen binnen dezelfde bedrijfstak met elkaar te vergelijken.

Kapitalisatie Markt:  ‘Market Capitalization’ wordt berekend door het vermenigvuldigen van de aandeelkoers met het aantal uitstaande aandelen.

 

Heeft u vragen? Stuur ons een mail naar:

Belgium@vectorvest.com
Netherlands@Vectorvest.com

Klik hier voor een gratis workshop bij u in de buurt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

l
+
[i]
[i]