VectorVest Blog
Dig deep into the VectorVest system.

Confirmed Call Up in Europa? Ja, maar …

Op 23 februari kregen we voor Europa een Confirmed Call Up. Toch zijn er allerlei zaken die mij tot voorzichtigheid nopen.

1/

Onze Confirmed Calls zijn onze meest conservatieve, onze meest trage signalen. De Confirmed Calls springen dus als allerlaatste op UP en DOWN, terwijl onze snellere signalen (Primary Wave, DEW, …) altijd veel sneller reageren.

Wat zien we vandaag?

We kregen op 02/02/2018 een DEW DOWN signaal (zie rode driehoek met witte cirkel errond), en tot op vandaag hebben we nog steeds een DEW DOWN signaal. Het is uitzonderlijk dat een Confirmed Call op UP springt terwijl de DEW nog steeds op DOWN staat.

DEW
Klik op de afbeelding om te vergroten

2/

Géén Momentum in de Color Guard

Confirmed Call

De eerste kolom van de Color Guard is de VVC Price. Dit is onze eigen index: een rekenkundig gemiddelde van alle aandelen in de database. Ieder aandeel weegt even zwaar door, in tegenstelling tot bv de BEL-20 waar AB Inbev een zwaarder gewicht heeft dan Umicore.

Als onze eigen index stijgt t.o.v. gisteren én t.o.v. 5 handelsdagen geleden, dan kleurt het vakje groen. We kijken echter ook naar de RT (2de kolom): het korte termijn momentum, op een schaal van 0 tot 2: boven de 1 is positief momentum, onder de 1 is het momentum negatief. We vergelijken het 10-daags momentum met het 20-daags momentum.

Als een groen vakje wordt bevestigd door stijgend momentum (korte termijn momentum is hoger dan het lange termijn momentum), dan krijgen we een groen vakje met een ster. Bijna alle Confirmed Calls worden voorafgegaan door groene vakjes met zo’n ster. Wat merken we nu? We zien 3 groene lichten in de VVC Price kolom, maar geen enkele ster. Dat betekent de afwezigheid van momentum.

 

3/

In USA zitten we nog altijd met een Confirmed Call Down. Maar USA heeft sinds de bodem van 8 februari een aantal dagen flinke stijging gekend. Wat viel op? De stijging werd vooral gedragen door de ‘grote’ aandelen, terwijl de kleine aandelen veel minder deelnamen aan de stijging. We kijken dan vooral naar de RT, het korte termijn momentum van alle indexen.

S&P500: De Relative Timing (RT, het korte termijn momentum) is sinds de bodem van de correctie gestegen van 0,89 naar 1,10 (d.d. 23/02/2018). Boven de 1 is het momentum dus positief, onder de 1 is het momentum negatief.

S&P 500
Klik op de afbeelding om te vergroten

DJI: De Relative Timing (RT, het korte termijn momentum) is sinds de bodem van de correctie gestegen van 0,91 naar 1,08 (d.d 23/02/2018)

DJI
Klik op de afbeelding om te vergroten

Nasdaq: De Relative Timing (RT, het korte termijn momentum) is sinds de bodem van de correctie gestegen van 0,89 naar 1,19 (d.d 23/02/2018)

NASDAQ
Klik op de afbeelding om te vergroten

Maar …… onze eigen VVC …… Wel, de Relative Timing (RT, het korte termijn momentum) is sinds de bodem van de correctie gestegen van 0,87 naar ….. 0,97 (d.d. 23/02/2018)

Dat betekent dat het momentum voor alle aandelen van de database nog steeds negatief is … De stijging wordt met andere woorden gedragen dankzij een kleine groep van bekende en/of populaire aandelen maar de brede markt volgt niet.

V V Composite
Klik op de afbeelding om te vergroten

4/

De afgelopen jaren hebben we nog 2 x een correctie van 10% gekend:

De correctie van juli – september 2015 met een dubbele bodem: 24/08/2015 én 29/09/2015.

De correctie van december 2015 – februari 2016 met een dubbele bodem: 20/01/2016 en 11/02/2016.

Gaan we nu een correctie krijgen van 10%, en vlotjes terug naar omhoog? Of gaan we zoals bij de vorige correcties van 10% een dubbele bodem krijgen?

 

Alle bovenstaande punten nopen mij tot voorzichtigheid.

VectorVest voorspelt de markt niet, dat kan ik ook niet, maar wij geven de trend weer. En de eigen indicatoren kunnen u helpen de situatie in te schatten.
Ik heb deze uitgebreid in het VectorVest Journaal van zondag 25 februari besproken. Dat Journaal kan iedereen, zowel abonnees als niet-abonnees, hier herbekijken:

Het Journaal vindt iedere 2 weken plaats, telkens op zondagavond. Als u niet Live kan volgen, dan krijgt u achteraf de link (indien u geregistreerd bent)

Het volgende Journaal vindt plaats op zondag 11 maart.

 

Wenst u deze Blog post af te printen? Download hier de Blog Post als PDF file.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *